نوسازی کولیز برنارد جانسون

شرکت ساخت و ساز سفید با انجام به روزرسانی های قابل توجه از جمله جایگزینی های سیستم HVAC ، به نوسازی این ساختار 90،000 sf کمک می کند.

کپی رایت 2024 خاک و پی مسلح ایران | طراحی وب سایت توسط دارکوب
تمامی حقوق وب سایت متعلق به خاک و پی مسلح ایران می باشد.