طراحی سازه های خاک مسلح

مهمترین عامل در طراحی سازه های خاک مسلح و انتخاب ژئوگرید ، در نظر گرفتن مقاومت دراز مدت (LTDS) این محصول میباشد.

مقاومتی که بر روی نام ژئوگرید ذکر گردیده مقاومت کوتاه مدت (STDS) یا همان مقاومت اسمی است.

کاربرد ها :

ساخت دیوار حائل و کوله های پل

پایدار سازی شیب در مقابل ریزش

تقویت بستر راه ها و راه آهن

تقویت خاک زیرین پی ها

تعریض جاده ها

کپی رایت 2024 خاک و پی مسلح ایران | طراحی وب سایت توسط دارکوب
تمامی حقوق وب سایت متعلق به خاک و پی مسلح ایران می باشد.